ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού

Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

Είστε έτοιμοι;

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κανόνες συμμετοχής  

  1. Πρέπει να είστε από 14 ετών και πάνω. Αιωνόβιοι, μονόκεροι και ξωτικά γίνονται δεκτά…
    Για τα ανήλικα κυνηγόπουλα, απαραίτητη είναι η συμπλήρωση (και κατάθεση μαζί με την αίτηση) υπεύθυνης δήλωσης από γονέα/ κηδεμόνα του κυνηγόπουλου. Μπορεί να γίνει στα Κ.Ε.Π. ή στο gov.gr (κείμενο και προσχέδιο επισυνάπτονται παρακάτω).  
  1. Σχηματίστε μία ομάδα από 4 έως 10 άτομα. Αν είστε λιγότερα άτομα, ενημερώστε μας και κάτι θα γίνει…
  2. Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ το άτομο.
  3. Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής, συμπληρώστε την και καταθέστε την στο μέρος που θα σας πούμε, τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

   

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 Επιτρέπω στον υιό/ κόρη / προστατευόμενό-ή μου ………………………………………………………… να συμμετέχει στο ΚΥΝΗΓΙ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 202… Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και αναλαμβάνω κάθε ευθύνη για τις πράξεις του/ της. 

Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού

Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου